Introductie

Yves Louis is Gentenaar, kinderarts, expert van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde en Secretaris-Generaal van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Als syndicale artsenleider werd hij aangemoedigd door dr. Wynen wiens engagement en strijd hij wil verderzetten.

 

Dokter Yves Louis werkt sinds jaren aan een studie over de rol van de artsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is het resultaat van een doorgedreven interesse voor de politieke collaboratie, waar ook de artsen deel van uitmaakten, en het verzet dat daar tegenover stond. Meer bepaald dokter André Wynen, overlevende van Breendonk en Buchenwald, voorzitter van de Groep Mémoire-Herinnering, stichter en gewezen voorzitter van de syndicale artsenkamers en emeritus secretaris-generaal van de World Medical Association, moedigde de auteur aan de strijd, die de sokkel vormde van zijn engagement, op 2 belangrijke fronten te voeren: één tegen extreem-rechts en één die ijvert voor het behoud van de eenheid van het land. Hij legde eveneens de nadruk op het gevaar van een “economische euthanasie” in het kader van de vergrijzing van de bevolking en de economische crisis. 

 

Economische euthanasie-senicide

 

Extreme ideologieën zijn niet uit te sluiten in de toekomst

 

UGENTMEMORIE De faculteit Geneeskunde tijdens Wereldoorlog II - Marc Verschooris- Yves Louis

 

De studie van dr. Louis over de rol van de artsen tijdens de Tweede Wereldoorlog behandelt in het bijzonder de Oorlogsorde van de Geneesheren tijdens de bezetting met de ontvangst van Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti in België, de rol van de universiteiten, de verklikking, de collaboratie, het antisemitisme en de antivrijmetselarij maar eveneens de dokters in het verzet. Dit werk kan niet los gezien worden van de tijdsgeest in een context van eugenisme en racisme.

 

In het kader van zijn onderzoek naar Leonardo Conti en diens moeder Nanna Pauli Conti, Reichshebammenführerin, voorzitster van de Nationaalsocialistische vroedvrouwenorganisatie, ontdekte Dokter Louis het bestaan van het Mütterheim van Wolvertem. Het NSDAP Mütterheim van Wolvertem bood een tijdelijke oplossing in afwachting van de oprichting van de Lebensborn in Wégimont.

 

Artikel "De babyfabriek" uit de Standaard (link)

Gabrielle Laprévote, Implanter le Lebensborn en Belgique, la nationalité ou la « valeur raciale » comme facteur déterminant de son fonctionnement singulier, 18 juin 2019.

Artikel uit de Standaard

Uittreksel uit Courrier International nr 1158 - pagina 26-27

Artikel uit La libre Belgique

Sporen 5

 

Neeromhof

NSDAP Mütterheim Wolvertem

Onuitgegeven documenten NSDAP Mütterheim Wolvertem

 

DORF ALT-REHSE

NS-Ärzteführerschule Alt-Rehse

De nazi ideologische vitrine van Leonardo en Nanna Conti

Die belgischen Ärzte und die Führerschule der deutschen Ärzteschaft in Alt-Rehse

Onuitgegeven documenten Alt-Rehse

Führerschule Alt Rehse 1937, Hochzeit Hans Deuschl, Heinrich Himmler, Reichärzteführer Gerhard Wagner SS

Alt-Rehse Deutsches Ärzteblatt 5.Dezember 2014

Fortpflanzungsmedizin-Nachdenken am geeigneten Ort. Deutsches Ärzteblatt.23 Oktober 2015

Deelnemers stages aan de NS Ärzteführerschule van Alt-Rehse in 1941

Y. Louis, Het artsenproces in België - De Ärzteführerschule 2022-11

 

 

 

Inhoud syndiceren